รับรองเอกสารสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ให้บริการรับรองเอกสารซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของไทย สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเอกสารของหน่วยงานราชการไทยไปใช้ทำ นิติกรรมต่าง ๆ อาทิ การจดทะเบียนสมรสหรือทำธุรกิจ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การบริการรับรองเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่

  1. การรับรองคำแปล
  2. การรับรองลายมือชื่อ
  3. การรับรองสำเนา