ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต

          เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมภริยา นำผู้แทนส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมคารวะนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วมด้วย

          ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวขอบคุณเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต ที่ให้การสนับสนุนงานชายแดนของจังหวัดมุกดาหารเสมอมา ทำให้ชายแดนไทย-สปป.ลาว เป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน และเน้นย้ำความต่อเนื่องของกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับแขวงที่ยังมีต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญเจ้าแขวงฯ เข้าร่วมงาน OTOP นวัตวิถี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๖ ปี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และเยี่ยมชมอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช “เจ้าจันทกินรี”เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีเชื้อสายลาว อันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๖๒

          ในโอกาสนี้ เจ้าแขวงฯ กล่าวขอบคุณจังหวัดมุกดาหารและประชาชนไทยที่ให้การช่วยเหลือประชาชนแขวงสะหวันนะเขตและแขวงอัดตะปือต่อเหตุอุทกภัยของแขวงทั้งสอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดของประชาชนทั้งสองประเทศ และขอบคุณจังหวัดที่ให้การสนับสนุนงาน Asean Fair 2018 ซึ่งแขวงสะหวันนะเขตเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑


  

 

< กลับหน้าหลัก