ข่าว

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นวิทยากรบรรยายในงานแสดงสินค้า ASEAN FAIR 2018 เกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน

                      
 

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อโอกาสการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ในงานแสดงสินค้า ASEAN FAIR 2018 ศูนย์การค้าสะหวัน-ไอเทค แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน การบรรยายครอบคลุมบริบทที่เกี่ยวกับการลงทุนทั้งในด้านเนื้อหา (๑) ทิศทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน (๒) ปัจจัยส่งเสริมให้อาเซียนมีความน่าสนใจ (๓) ธุรกิจที่ควรเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพของอาเซียน (๔) ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนปี ๒๕๖๑ (๕) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๖) ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายและประชาชนในอาเซียน (๗) เหตุผลที่ควรเข้ามาลงทุนในอาเซียน และ (๘) ประเทศเป้าหมายการลงทุน ได้แก่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

          การบรรยายในครั้งนี้ ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน และบทบาทของไทยและ สปป.ลาว ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * *


  

 

< กลับหน้าหลัก