ข่าว

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ASEAN FAIR 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าสะหวัน-ไอเทค แขวงสะหวันนะเขต

                    
                    
 

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า ASEAN FAIR 2018 โดยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายลาวและไทย เข้าร่วมด้วย

          งาน ASEAN FAIR 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว กับสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงสะหวันนะเขต เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างไทย สปป.ลาว และกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยแขวงสะหวันนะเขตถูกเลือกเป็นสถานที่จัดงาน ๒ ปีติดต่อกัน

การแสดงสินค้าภายในงาน แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีบูธจากประเทศไทย สปป.ลาว สิงคโปร์ เวียดนามและกัมพูชา จำนวนกว่า ๑๐๐ บูธ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดง มินิคอนเสิร์ตของศิลปินไทย การเดินแบบ การประกวดทำอาหารอาเซียน และกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัดตะปืออีกด้วย

                                                                * * * * * * * * * * * *
                                                                                        สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
                                                                                                   ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑


  

 

< กลับหน้าหลัก