ข่าว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในเขตแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

          
          

          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขต แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายคำสิด พมมะจัน รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานร่วม

          การหารือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนกองบรรณาธิการหนังสือท่องเที่ยวและเว็บไซต์ สำนักพิมพ์สารคดี สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของแขวงสะหวันนะเขต จากแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แผนกการต่างประเทศ แผนกโยธาธิการและขนส่ง นครไกสอนพมวิหาน บริษัทท่องเที่ยว โรงแรมและที่พักของแขวงสะหวันนะเขต

          การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแขวงฯ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับ สปป.ลาว อันจะเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไป


                                                          * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                                                          สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
                                                                                                     ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
  

 

< กลับหน้าหลัก