ข่าว

สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถแทรกเตอร์พระราชทาน ให้แก่ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต

  
    
                              

           เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชนะ เมี้ยนเจริญ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถแทรกเตอร์พระราชทานให้แก่ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบแทรกเตอร์พระราชทาน และนายท่อนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เป็นผู้แทนรับมอบของแขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า (ฝ่ายไทย) นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ นายลัดตะนะ ไซสมบัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า (ฝ่ายลาว) ผู้บริหารระดับสูงทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า ๖๐ คน

          ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังความคืบหน้าการปรับปรุงร่องชักน้ำของศูนย์ฯ และศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ จากหน่วยงานพัฒนาที่ดิน หน่วยงานพืช หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ หน่วยงานป่าไม้ หน่วยงานข้าว และหน่วยงานประมง จากนั้น ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงหนองเต่าภายในศูนย์ฯ และเดินทางไปสักการะบูชาพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของแขวงสะหวันนะเขตเพิ่มพูนความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

 

                                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                                         เรียบเรียงโดย

                                                                นายวีรวุฒิ สินธุพัฒนพันธุ์ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                นางสาวนัทธมน เซ็นนอก นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                      สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

                                                            ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑           

 


  

 

< กลับหน้าหลัก