ข่าว

สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กสากล วันปลูกต้นไม้ วันปล่อยปลา ปล่อยสัตว์น้ำ-สัตว์ป่าแห่งชาติ และใส่ปุ๋ยคอกปรับปรุงดินในที่นา ที่บ้านคำป่าแหน เมืองจำพอน และลานหน้าวัดพระธาตุโพน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

             
             
             

                    เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กสากล วันปลูกต้นไม้ วันปล่อยปลา ปล่อยสัตว์น้ำ-สัตว์ป่าแห่งชาติและใส่ปุ๋ยคอกปรับปรุงดินในที่นา ที่บ้านคำป่าแหน เมืองจำพอน และลานหน้าวัดพระธาตุโพน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  โดยมี นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต และนายคำบุนนัด ไซยะนน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยนายโพไซ ไซยะสอน และนายคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต กงสุลใหญ่เวียดนามประจำแขวงสะหวันนะเขต ผู้บริหารระดับสูงของแขวง ตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน

                    กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ปล่อยนก และใส่ปุ๋ยคอกปรับปรุงดินในที่นา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กนักเรียนในชุมชน การมอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก การฉีดวัคซีนให้เด็กทารกที่โรงหมอน้อยคำป่าแหน-เยอมินรัก(yaominrak) การเยี่ยมชมบ้านประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนบ้านคำป่าแหนและบ้านป่ากล้วย หลักจากนั้น คณะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่ลานหน้าวัดพระธาตุโพน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขตด้วย

                    ทั้งนี้ คำขวัญของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เนื่องในโอกาสวันเด็กสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งเสริมสิทธิเด็ก รู้นำใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีปีท่องเที่ยวลาว ๒๐๑๘

 

                                                                                   * * * * * * * *
                                                                                                             สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
                                                                                                                         ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
  

 

< กลับหน้าหลัก