ข่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี รักษาการในตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าอำลาผู้บริหาร (การนำ) แขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

           
          
          
          
                           

                                                                          

             ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี รักษาการในตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปอำลาผู้บริหาร (การนำ) แขวงสะหวันนะเขต ตามลำดับ ดังนี้ (๑) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เข้าพบท่านคำเผย ผันทะจอน ประธานสภาประชาชนแขวงสะหวันนะเขต และรองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต จากนั้น เข้าพบท่านเจิ่น กง ถิ่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำแขวงสะหวันนะเขต (๒) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เข้าพบ ดร. โพไซ ไซยะสอน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันะเขต ท่านคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต ท่านท่อนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต และท่านบุนยู้ ทำมะวง เจ้าเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต (๓) ช่วงเช้าวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เข้าพบท่านสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสนี้ เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขตได้มอบใบเชิดชูประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะที่เอกอัครราชทูตฯ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

                                                                           ***************


   
  

 

< กลับหน้าหลัก