ข่าว

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ณ วันที่ 8 มกราคม 2560

การจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนข้อเสนอ

วันที่คัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่


1 บริษัท

8 มกราคม 2561

บริษัท Auto Lao Company Limited


(ประกาศในแต่ละครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง และปรับปรุงเพิ่มเติมรายการเป็นระยะ)

 

  

 

< กลับหน้าหลัก