ข่าว

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๙๗ ปี ของนายไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                    
                    

                    
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธี
วางกระเช้าดอกไม้ที่อนุสาวรีย์ นายไกสอน พมวิหาน และจุดธูปสักการะสถูปบรรจุอัฐิที่อนุสรณ์สถานประธานไกสอน พมวิหาน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๙๗ ปี ของนายไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคำเชิญของแขวงสะหวันนะเขต โดยพิธีดังกล่าวมี นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของแขวง ภาครัฐ เอกชน และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน                                                                    * * * * *


  

 

< กลับหน้าหลัก