ข่าว

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

                 

                    เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute-MI) พร้อมคณะรวมจำนวน ๖ คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อแนะนำสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และแจ้งความร่วมมือของสถาบันฯ กับ สปป.ลาว

                    สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute-MI) มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล จัดตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยใน ปทท. มี สนง. ตั้งอยูที่ จ. ขอนแก่น เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือแห่งสวิตซ์เซอร์แลนด์ (Swiss Agency for Development and Cooperation-SDC) ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น และภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (Regional and Local Economic Development - East West Economic Corridor-RLED-EWEC) ได้แก่ การสนับสนุนเรื่องข้าวโพดที่รัฐคะฉิ่น เมียนมา เรื่องข้าวที่แขวงคำม่วน สปป.ลาว และเรื่องกาแฟที่จังหวัดกวางตรี เวียดนาม

                                                                              *  *  *  *  *

                                                                      สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

                                                                       ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐


  

 

< กลับหน้าหลัก