ข่าว

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต

                   
                 

                    เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต และนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานร่วม พร้อมด้วย นายโพไซ ไซยะสอน รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต นายบุนยู้ ทำมะวง เจ้าเมือง เมืองไกสอนพมวิหาน นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่และประชาชนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม

                    ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งเรือประเภทต่าง ๆ การไหลเรือไฟและลอยกระทงในช่วงกลางคืน การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแข่งขันชกมวย การแสดงแสงและเสียง โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาว ชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                    ในโอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต ก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ และภายหลังเสร็จพิธีเปิดงานฯ เจ้าแขวงสะหวันนะเขตได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุอิงฮัง ซึ่งเป็นปูชนียสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของแขวงสะหวันนะเขตด้วย

                                       

                                                                          *  *  *  *  *

                                                                                             สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต          
                                                                                                     ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

  

 

< กลับหน้าหลัก