ข่าว

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกาศนียบัตร


                   เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ทางการบินและมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์การบินหลักสูตรครูการบินและหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ นายสมสะไหม วิซุนนะลาด รองผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจการบินลาว และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมด้วย

                    ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครูการบินรุ่นที่ ๕ เป็นศิษย์การบินสัญชาติไทย ๔ คน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ ๑๗ เป็นศิษย์การบินสัญชาติไทย ๓ คน และรุ่นที่ ๑๘ เป็นศิษย์การบินสัญชาติไทย ๔ คน และสัญชาติลาวที่ได้รับทุนจากรัฐวิสาหกิจการบินลาว ๙ คน และเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบินใหม่หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ ๒๑ เป็นศิษย์การบินสัญชาติออสเตรเลีย ๑ คน  สัญชาติเมียนมา ๑ คน และสัญชาติไทย ๑ คน อนึ่ง หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีจะใช้เวลาฝึกอบรม ๕๘ สัปดาห์ ในขณะที่หลักสูตรครูการบิน จะใช้เวลาฝึกอบรม ๙ สัปดาห์

                    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นหน่วยงานของรัฐ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ตามนโยบายของรัฐบาลในปี ๒๕๔๗ ที่มีความประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักบินที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Oganization - ATO) จากกรมการบินพลเรือน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และเป็นโรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่ ๑๓ ของโลก ที่มีหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot License - MPL) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๔๙ ปัจจุบันได้ฝึกการบินให้กับนักเรียนทุนบริษัทการบินไทยผ่านองค์กร Thai Flight Training Company (TFT) มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ Fixed Base Simulator (FBS) Airbus A320 ระบบการว่อมบำรุงและเติมน้ำมันภายใน โดยมีศิษย์การบินรวมกว่า ๒๐๐ คน

*  *  *  *  *


  

 

< กลับหน้าหลัก