รายชื่อเอกชนไทยที่ลงทุน

แขวงสะหวันนะเขต

ลำดับรายชื่อบริษัทรายชื่อผู้ลงทุน
1บริษัท วนาวิทย์ ซีพี
2บริษัทขนส่งสากล
3บริษัท ก้าวหน้าการเกษตร

4

โรงงานผลิตท่อ พีวีซี อินเตอร์พลาสติก

5

บริษัท ไซโย เอเอ ลาว จำกัด

6

บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต

7

บริษัท ไทยฮั้วยาง พารา จำกัด

8

บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด

9

บริษัท เอส เอฟ ลาว จำกัด

10

สาขาบริษัท ซีพี

11

บริษัท เคพี-นิเซอิ มิซูกิ (ลาว) จำกัด

12

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

13

สาขาบริษัท โลตัส

14

บริษัท ปุ๋ยสะหวัน จำกัด

15

บริษัท ลาว มีไช จำกัด

16

บริษัท ลาวเวอร์โรงสี จำกัด

17

บริษัท ลาวเวิน สะหวัน จำกัด

18

บริษัท ไซโย โอเอชิส จำกัด

19

บริษัท ลาวเวิน ที่ดิน และบ้าน จำกัด

20

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก (สาขาสะหวันนะเขต)

21

บริษัท สะหวันพัฒนาการเกษตร จำกัด

22

ร้านอาหารสะหวันลาวเดิม จำกัด

23

บริษัท สะหวันนะเขตเซรามิก จำกัด

24

โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ตราไผ่เงิน สะหวันนะเขต

25

บริษัท เอวี โกลโบล อิมแพ็ค ลาว จำกัด

26

บริษัท บุญพัฒนา จำกัด

27

บริษัท การเกษตรลาว จำกัด

28

ร้านอาหารโอชิน สะหวันนะเขต จำกัด

29

ร้านอาหาร สะหวันแอดวานซ์

แขวงคำม่วน

บริษัทนำตาลมิตลาว จำกัด
ลำดับรายชื่อบริษัทรายชื่อผู้ลงทุน
1VSK ผลิตหิน 
2เดอะวัน โอซี คอปอเรชั่น 
3หุ้นส่วนศรีลาคำม่าน จำกัด 
4ลาว-ไทย ฮั้วยางพารา 
5ลาว-ไฮเรสลาน จำกัด 
6บริษัทบุญทะพาน-ลาว จำกัด 
7บริษัทนำตาลมิตลาว จำกัด 
8โรงงานผลิตถังน้ำดื่ม จำกัด 
9บริษัท ทัพเทพพัฒนากสิกรรมครบวงจร จำกัด 
10บริษัท คำม่วนซีเมนต์ จำกัด 
11 บริษัท พลังงาน ลาสิตา จำกัด  
12บริษัท SSAK ลาว จำกัด 
13บริษัท MCS Mining industry ลาว จำกัด 
14บริษัท SCG ชีเมนลาว  

แขวงสาละวัน

ลำดับรายชื่อบริษัทรายชื่อผู้ลงทุน
1โรงงานปรุงแต่งไม้และเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 
2โรงงานชัยชนะ

3

โรงงานฟาร์มมิงและโรงสี 

4

บ. ลาวพืชผัก การเกษตร ขาออก-ขาเข้าจำกัด

5

บ.รัชนีย์ ขาออก-ขาเข้า 

6

บ. ปุ๋ยอินทรีย์ ส.เขมราช 

แขวงจำปาสัก

ลำดับรายชื่อบริษัทรายชื่อผู้ลงทุน
1บริษัทปากชองไฮแลนด์  
2บริษัทอาดามพายเวสอินเตอร์เนชั่นแนล  
3บริษัทเรอรีเทรค โกรเวอร์อิมพอร์ด เอ็กส์พอร์ต  
4บริษัท นิวเมืองทอง  
5เครือบริษัทลาวเต็มดวง  
6 บริษัท นิกโก้ (ลาว) จำกัด  
7บริษัท บิกแลมอาโกร จำกัด  
8บริษัท จำปาสักสวนยางพารา จำกัด  
9บริษัท เหล่าบัณฑิตพัฒนากสิกรรม  
10บริษัท โชคชัยคอร์เปอร์เรชั่น เทรคดิงค์  
11บริษัท ชีพีลาวจำกัด สาขา  
12บริษัทเอ็นเนอร์จี เน็ตเวิร์ก จำกัด  
13โรงงานปรุงแต่งไม้สันติภาพ 
14บริษัท พาณิชย์เจริญลาว-ไทย  
15บริษัท อุไรพาณิชย์ สาขาจำปาสัก 
16โรงงานจำปาสัก ชาโคล 
17บริษัท ลาวเต็มดวงกรุ๊ป 
18โรงงานจำปาสัก พลาสติก 
19บริษัทเกรียงไกรวีไอพี ทรานสปอร์ต 
20บริษัทกฤษณากอล์ฟ จำกัด 
21สถานีปรับอากาศ วีไอพี ชั้น 1 
22บริษัทหุ้นส่วนเฟรนชิพเทรดดิ้ง จำกัด 
23อุทยานบาเจียง 
24โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ 
25บริษัทจำปาสักขาออก-ขาเข้า 
26บริษัทอินทราโครบอนโรนดิง(ลาว) จำกัด  
27บริษัท ชัยพัฒนาขาเข้า-ขาออก  
28โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ  
29บริษัทจำปาลาวการเกษตรขาออก-ขาเข้า  
30บริษัทสุขสะหวันการเกษตร (ปลูกกาแฟ)  
31บริษัทท่องเที่ยวบอลิเวนอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  
32บริษัท ผลิตสินค้ากสิกรรม จำกัด  
33บริษัท หุ้นส่วนพูเขียวฟาร์มิง จำกัด  
34บริษัท สีพันดอน พัฒนา จำกัด  

35

บริษัท ซีเคเอส จำกัด (CKS)  

36

โรงงานราชศรี   

37

บริษัท คูโบต้า เจริญชัยจำปาสัก จำกัด  

38

บริษัท ร่วมมือขนส่งโดยสารผ่านแดน จำกัด  

39

บริษัท พูเขียวรีสอร์ท จำกัด  

40

บริษัท ชัยชนะขนส่ง หุ้นส่วนจำกัด

41

บริษัท หุ้นส่วนแสงอรุณ ท่องเที่ยวจำกัด 

42

บ. จำปาลาวการเกษตร ขาออก-ขาเข้าจำกัดเพียงผู้เดียว 

43

บ. ลิโพเจริญจำปาสัก จำกัดผู้เดียว

44

บ.ยู อา เพนท์ลาว 

45

บ. เอเซียน อีโคโนมิก จำกัดผู้เดียว 

46

โรงงานจำปาสักปาล์มออย  

47

บ. ลาวเวิน ผลิตภัณฑ์จากข้าว  

48

บ. ลาวธนาธรการเกษตรจำกัด  

49

บ. โบโรเวนการเกษตร  

50

บ. ดูโฮมเซาน์เทิร์น  

51

บ. รถเช่านครโชคชัย จำกัด  

52

บ. ดาสะดา จำกัด  

53

บ. ชินีเพร็ค ลาว จำกัด  

54

โรงแรมเรอจาแดง  

55

บ. เจริญไช เอ็กส์พอร์ต  

56

บ. จีเอลขนส่งสินค้า จำกัด  

57

บ.ลีฟวิ่งเฟลต จำกัด  

58

ธนาคารกรุงเทพ สาขา  

แขวงแซกอง

ลำดับรายชื่อบริษัทรายชื่อผู้ลงทุน
1โรงงานทนงศักดิ์เฟอนิเจอร์
2บริษัทอุตสาหกรรมไม้ ไม้สาละวัน

3

MMT 2005 จำกัด

4

บริษัท สุขสวรรค์การเกษตร

แขวงอัตตะปือ

ลำดับรายชื่อบริษัทรายชื่อผู้ลงทุน
1บริษัท สวิฟท์(ลาว) จำกัด