ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่นายดนัย  การพจน์ 
Mr.Danai  Karnpoj
กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
Consul-General
-


นายณัฐพงศ์  สิทธิชัย
Mr. Nattaphong Sitthichai
รองกงสุลใหญ่
Deputy Consul-General


นายชนะ เมี้ยนเจริญ
Mr. Chana Miencharoen
กงสุล 
Consul
 
kchanam@hotmail.com


นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส 
Ms. Yaowaluk Suthimanus
กงสุล
Consul
yaowaluks@mfa.go.th


นางสาวพิมพ์ใจ  โภชนัดศรีฉาย
Ms. Pimjai Pochanutsrichai
กงสุล
Consul