ติดต่อเราที่ตั้ง:

ถนนหมายเลข 9  บ้านหัวเมืองเหนือ  เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว

ที่อยู่ไปรษณีย์ไทย:ตู้ ปณ. 22   อ.เมือง  จ. มุกดาหาร  49000
ที่อยู่ไปรษณีย์ลาว: ตู้ ปณ. 513 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต  สปป. ลาว
โทรศัพท์ลาว:     (856-41) 212-373
โทรสาร: (856-41) 212 370
E-mail:  thaisvk@mfa.go.th
เวลาทำการ:8.30 น. – 16.30 น.  วันจันทร์ – วันศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการ
เปิดยื่นคำร้องขอวีซ่า:09.00 น. – 11.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์   ยกเว้นวันหยุดราชการ
เวลารับวีซ่า:14.00 น.-16.00 ในวันราชการถัดไป
Address:

No.9 Road Ban Huameuang N, Kaysone Phomvihane District, Savannakhet Province, Lao PDR,

Contact Address:P.O.Box 513 Kaysone Phomvihane District, Savannakhet Province, Lao PDR. 
Royal Thai Consulate-General P.O.Box 22 Muang District, Mukdahan, Thailand 49000
Telephone (Lao):(856-41) 212-373
Facsimile:(856-41) 212 370
E-mail:  thaisvk@mfa.go.th
Office Hours: 8.30 – 16.30 hours Monday-Friday (except Thai & Lao Official Holidays)
Visa Application Hours:09.00 – 11.00 hours Monday-Friday
Visa Collection Hours: 14.00-16.00 hours  on the next working day